CONTACT US

Kantor Pelayanan Fakultas Psikologi

Gedung Megawati Soekarno Putri Fakutas Psikologi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jalan Gajayana No 50 Malang Jawa Timur 65411;

Telp/Fax : (0341) 558916

e-mail      : http://psikologi.uin-malang.ac.